Čistička vzduchu
Bionic
» Čištění vzduchu » Ionizace vzduchu » Výhody používání » Pylový kalendář

Výhody používání

BIONIC ničí bakterie a viry, snížuje nemocnost až o 80%

Studie, které pocházejí z USA potvrzují, že dezinfekční účinnost vzdušných iontů je až 98%. V prostředí, které je ionizováno se snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80%.

BIONIC zmenšuje alergické a astmatické reakce organismu a odstraňuje alergeny z prostředí

Jako silný ionizátor produkuje Bionic velké množství záporně nabitých částic kyslíku. Ty při vdechování působí na sliznice a následně přechází do krve, kde upravují hladiny vazoaktivních látek (histamin, leukotrienu, prostaglandinu aj.). Hladiny těchto látek přímo ovlivňují propuknutí a průběh alergických reakcí a astmatických záchvatů.

Jako čistička vzduchu pak Bionic působí proti alergiím a astma tak, že s účinností až 93% zachytává na elektrostatický filtr poletující alergeny (prach, pyl, plísně, výkaly roztočů, srst zvířat i cigaretový kouř).

BIONIC účinně likviduje cigaretový kouř a další chemické látky a aerosoly

Cigaretový kouř i další chemické látky jsou přitahovány a pevně vázány na elektrostatický filtr přístroje. Ten má neomezenou životnost a stačí ho pravidelně čistit. Není tedy nutné dokupovat nové drahé filtry jako u jiných přístrojů, které cigaretový kouř zanáší velice intenzivně.

BIONIC snižuje škodlivé působení radonu

Nebezpečí hrozí především vdechováním částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova). Kladně nabité částice (izotopy) jsou přístrojem velice účinně zachycovány a vázány na elektrostatickém filtru. Zbývající poletující mikročástice pak přitahují aniony svou opačnou polaritou přímo ve vzduchu. Shluknutí mikročástic (do tzv. těžkých clusterů) jim již nedovolí poletovat a být vdechnuty. Toto řešení snižuje riziko vzniku rakoviny podle různých zdrojů o 16%, resp. až 40%.

BIONIC zrychluje regeneraci buněk a působí antioxidačně

Při pobytu v ionizovaném prostředí dochází ke zvyšování hladiny anionů v krvi. V důsledku toho se upravuje pH krve směrem k zásaditosti. Dochází tak k rychlejší regeneraci buněk, neboť pokud je pH krve kyselé (např. po sportovním výkonu vlivem vyplavování kyselin), dochází k destrukci (katabolismu) buněk. Aniony v krvi též upravují podíl elektrolytů v krvi, čímž působí antioxidačně, přenášejí snáze energii do svalů a zlepšují přenos nervových vzruchů z mozku do svalů - zlepšuje se koordinace pohybů.

BIONIC zvyšuje samočisticí schopnosti řasinkové výstelky plic

Kladně nabité ionty zhoršují průchodnost vzduchu v plicích. Pokud se však podaří zvýšit koncentraci záporně nabitých iontů v ovzduší, stává se vzduch lehčí, dýchatelnější a objektivně čistší. Zvyšuje se průchodnost plic, stimuluje se pohyb řasinek buněk a posiluje samočisticí schopnost plic.

BIONIC pomáhá hubnout, resp. snížit nepatologickou nadváhu

BIONIC pozitivně ovlivňuje hladiny neurotransmiterů v krvi (serotoninu - hormonu štestí, noradrenalinu a dopaminu), čímž upravuje výkyvy nálad a chuti na jídlo. Dále zrychluje metabolismus, regeneraci buněk a výměnu elektrolytu v krvi. Vzdušné anionty též upravují pH krve směrem k zásadité reakci, což podporuje lepší trávení, snižuje ukládání cholesterolu, zvyšuje odbourávání tuků a působí např. proti dně a revmatickému zánětu kloubů způsobenému vylučováním kyseliny močové do kloubní chrupavky.

BIONIC snižuje krevní tlak

Díky dlouhodobému působení zvýšené koncentrace záporných iontů dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. Významně se snižuje hladina serotoninu, roste podíl albuminů a zvyšuje se pH krve. Snižuje se počet leukocytů v periferiích a klesá sedimentace. Nejnápadnějším projevem je však změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak zejména u lidí se sklony k hypertenzi.

BIONIC zlepšuje paměť, koncentraci a mentální výkonnost

Vzdušné aniony, které inhalací přecházejí do krve, působí na "vzrušivost" nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť. Aniony ovlivňují též úroveň elektrolytů (valenci K+ iontů), což zvyšuje přenos elektrických impulsů, zejména silných nervových kmenů. Tím napomáhají ke komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku a měřitelně zlepšují syntetické a analytické myšlení.

BIONIC zlehčuje či odstraňuje depresivní stavy

Zvýšená úroveň anionů v krvi a v mozku optimalizuje produkci neurotransmiterů (serotoninu - "hormonu štěstí", noradrenalinu a dopaminu), které jsou odpovědné za vznik deprese. Ve stále větším měřítku se celosvětově ionizátory používají při léčbě lehčích a středních forem depresí a velmi úspěšně také k léčbě tzv. sezónních depresí.

BIONIC podporuje růst rostlin

S vyšší koncentrací záporných iontů dochází k prokazatelné stimulaci růstu rostlin. Naopak při koncentraci 30 iontů v cm3 se růst rostlin prakticky zastavuje. Růst rostlin tedy může být indikátorem koncentrace iontů a kvality ovzduší ve vnitřním prostředí.

 

Copyright © 2024 Högner s.r.o. Všechna práva vyhrazena.